s o r t i m e n t 

  

 

 

 

Základní výrobní program Mistralu tvoří vodou ředitelné omyvatelné a otěruvzdorné nátěry na vnitřní a venkovní omítky a sádrokarton, strukturní nátěry a stěrkové hmoty. Všechny výrobky byly testovány v laboratořích :

 

 

  • TAZÚS
  • Ústavu lehkého průmyslu Praha
  • ČVUT v Praze
  • SVÚOM
  • Colortrend Holandsko
  • Rhodia Francie
  • Laboratořích EMPLA v Hradci Králové

misekologie.gif (3333 bytes)

 

 

 

 v e n k o v n í   n á t ě r y 

 

  

 

mistral  fasade

misvyr3.jpg (12483 bytes)

Je vysoce odolná, kryvá, prodyšná, omyvatelná a otěruvzdorná nátěrová hmota na fasády i na omítky.

Použití: na venkovní i vnitřní omítky, sádrokarton, zdivo, břizolit, beton, papírové, ale i sklolaminátové tapety.
Tónovatelný do 200 základních barevných odstínů a částečně i podle stupnice RAL.

Teoretická vydatnost: 8 - 9 m2/kg nebo 12 - 14 m2/L v jednom nátěru

Způsob nanášení: štětkou, válečkem, stříkací pistolí

Kryvost: již při 40 mikronech kryje v jedné vrstvě

Prodyšnost: Rd = 0,14 m

Ředění: vodou

Balení: 1 L, 5 L nebo 10 L

 

Nátěr se snadno aplikuje, nestéká a nežloutne. Díky použitým pigmentům je stálobarevný.

info.gif (1319 bytes)technický list

bezpečnostní list přípravku

  

 

 


  

 

mistral primer

misvyr4.jpg (12606 bytes)

Je penetrační nátěr na fasády i vnitřní omítky, který zpevňuje podklad a snižuje jeho savost, ale především zabrání průniku skvrn po rzi, vytopení a nikotinu do vrchních vrstev. Přestože jde o disperzní nátěr, vyznačuje se novým složením - zmenšenou molekulou, která umožní hluboký průnik do podkladu při zachování prodyšnosti. 

Použití: na venkovní i vnitřní omítky, savý sádrokarton, zdivo, břizolit i zvětralý beton.

Vzhled: bezbarvá tekutina

Teoretická vydatnost: podle savosti podkladu 6 - 10 m2/L

Způsob nanášení: štětkou

Prodyšnost: Rd = 0,2 m

Balení: 1 L, 5 L nebo 10 L

 

Připraven k přímému použití.

info.gif (1319 bytes)technický list

bezpečnostní list přípravku

 

 

 

misoc2.jpg (2702 bytes)

Nositel Zlaté medaile z Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně na jaře roku 1998

 

 

 


  

 

 

mistral struktura

misvyr5.jpg (12688 bytes)

Je vysoce odolná, omyvatelná nátěrová hmota pastovité konzistence, obsahující plniva s různou zrnitostí, což vytváří strukturální povrch vnějších i vnitřních omítek, zdiva, betonu a sádrokartonu.

 

Vzhled: plastický a strukturální nátěr v bílé barvě.

 

Aplikace: Speciálním strukturovacím polyuretanovým válečkem středního nebo hrubého typu.

 

Ředění: vodou (možné ředění 10% vody).

 

Teoretická vydatnost: 1,8 - 2,5 m2 z 1 kg.

 

Balení: 9 kg a 18 kg

 

 

 

 

info.gif (1319 bytes)technický list

bezpečnostní list přípravku

 

  

 

 


 

 

mipa fassaden-silikat

 

Fassaden-Silikat je matová minerální fasádní barva na silikátovém základu vyráběná podle DIN 18363. Nátěr je odolný povětrnostním vlivům, má vynikající přilnavost na základě reakce pojiva s podkladem a výbornou krycí schopnost. Je stabilní proti křídovatění a velmi prodyšný pro vodní páry. Doporučený památkovým ústavem.

 

Způsob nanášení: válečkem, štětkou

 

Ředění: vodou 

 

Teoretická vydatnost: 4 - 6 m2 z 1 kg

 

Balení: 4 kg a 14 kg

info.gif (1319 bytes)technický list

 

bezpečnostní list přípravku báze

bezpečnostní list vodního skla

 

 

 v n i t ř n í   n á t ě r y 

  

 

mistral dekor alabaster

misvyr2.jpg (12943 bytes)

Je vysoce bílá, velmi odolná, kryvá, prodyšná a otěruvzdorná nátěrová hmota na vnitřní omítky. Na požadavek zákazníků se výrobci podařilo zvýšit bělost nátěru na vynikajících 91%.

Použití: na vnitřní omítky, sádrokarton, zdivo, břizolit i beton.

Vzhled: matový, zářivě bílý

Teoretická vydatnost: 7 - 8 m2/kg nebo 11 - 12 m2/L v jednom nátěru

Způsob nanášení: štetkou, válečkem, stříkací pistolí

Kryvost: již při 70 mikronech kryje v jedné vrstvě

Prodyšnost: Rd = 0,11 m

Ředění: vodou

Balení: 1 L, 5 L nebo 10 L

 

Nátěr se snadno aplikuje, nestéká a nežloutne.

info.gif (1319 bytes)technický list

bezpečnostní list přípravku

 

 


 

 

mistral dekor

misvyr1.jpg (12582 bytes)

Je vysoce odolná, kryvá, prodyšná a otěruvzdorná nátěrová hmota na vnitřní omítky.

Použití: na vnitřní omítky, sádrokarton, zdivo, beton, papírové a sklolaminátová tapety.Tónovatelný do 154 základních barevných odstínů a částečně podle stupnice RAL.

Teoretická vydatnost: 7 - 8 m2/kg nebo 11 - 12 m2/L v jednom nátěru

Způsob nanášení: štětkou, válečkem, stříkací pistolí

Kryvost: již při 70 mikronech kryje v jedné vrstvě

Prodyšnost: Rd = 0,11 m

Ředění: vodou

Balení: 1 L, 5 L nebo 10 L

Nátěr se snadno aplikuje, nestéká a nežloutne. Díky použitým pigmentům je stálobarevný.

 

 

info.gif (1319 bytes)technický list

bezpečnostní list přípravku

 

 

 

misoc1.jpg (2044 bytes)

Nositel Ceny Profitu a nadace ABF za nejlepší český výrobek v oboru stavební chemie na veletrhu FORARCH 97

 

 

 

 

s t ě r k o v é   h m o t y 

 

 

 

mistral stucco

misvyr6.jpg (12162 bytes) 

Je velmi jemná stěrková hmota pro tenkovrstvé tmelení stěn a stropů. Díky vysoké elasticitě je vhodný na podklad, který je vystaven pnutí (např. na trhliny kolem oken a zárubní dveří).

Použití: STUCCO je určena na interierové plochy jako jsou cementové základní omítky, beton, sádrové omítky, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty

Vzhled: pastovitá hmota husté konzistence

Teoretická vydatnost: 0,2 - 1 m2 z 1 kg

Ředění: produkt je ředitelný vodou, v dodávaném stavu připraven k použití. Neředit !

Způsob nanášení: gumová či ocelová stěrka

Balení: 1,5 kg a 8 kg

V dodávaném stavu je připraven k použití. 

 

Nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření a intenzivnímu působení tepla.

info.gif (1319 bytes)technický list

 

 

 

 

n á t ě r y   n a   d ř e v o 

 

 

 

mistral primlignum

misvyr7.jpg (12362 bytes)

Je základní bílá, vodou ředitelná nátěrová hmota na dřevo.

Použití: slouží k preventivní ochraně dřeva proti biologickému napadení plísněmi, dřevokazným hmyzem a houbami, je vhodná zejména k základovaní dřeva, překližky, oken, dveří v interiéru i exteriéru.

Vzhled: bílý matový nátěr

Teoretická vydatnost: 10 m2 / L podle savosti materiálu.

Ředění: před aplikací není třeba ředit.

Způsob nanášení: štětcem, lakovacím válečkem, stříkáním.

Balení: 1 L, 5 L

Výrobek nesmí přemrznout.

 

 

info.gif (1319 bytes)technický list

bezpečnostní list přípravku

 

 


 

 

mistral lignum

misvyr8.jpg (12438 bytes)

Je vysoce odolný, kryvý, omyvatelný a otěruvzdorný vrchní nátěr na dřevo.

Použití: pro matové vrchní nátěry dřevěných podkladů, konstrukcí, oken, dveří, obkladů a plotů v exteriéru a interiéru Je tónovatelný do 200 základních odstínů dle MISTRAL COLOR SYSTEM a částečně dle RAL a EUROTREND.

Teoretická vydatnost: 10 m2 / L.

Ředění: před aplikací není třeba ředit.

Způsob nanášení: štětcem, lakovacím válečkem, stříkáním.

Balení: 1 L, 5 L

Nátěr se snadno aplikuje, je nešpinivý s dlouhodobou životností.

 

 

 

info.gif (1319 bytes)technický list

bezpečnostní list přípravku

 

 

 

n á t ě r y   n a   k o v y 

 

 

 

mistral primetal

misvyr9.jpg (12516 bytes)

Je vysoce odolná a přídržná, vodou ředitelná základní antikorozní nátěrová hmota na bázi akrylátové disperze.

Použití: slouží k základní ochraně kovů proti korozi, je vhodný na ocelové, hliníkové a pozinkované konstrukce v interiéru i exteriéru.Lze jej použít do průmyslového prostředí se stupněm korozní agresivity C4 .

Teoretická vydatnost: 10 m2 / L.

Ředění: před aplikací není třeba ředit.

Způsob nanášení: štětcem, lakovacím válečkem, stříkáním.

Balení: 1 L, 5 L

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Výrobek nesmí přemrznout

 

 

info.gif (1319 bytes)technický list

bezpečnostní list přípravku

 

 


 

 

mistral metal

Je vysoce odolný, přídržný, kryvý a otěruvzdorný vrchní nátěr na kovy.

misvyr10.jpg (12255 bytes)

Použití: pro matové vrchní nátěry ocelových, hliníhových a pozinkovaných konstrukcí v exteriéru a interiéru. Je tónovatelný do 200 základních odstínů dle MISTRAL COLOR SYSTEM a částečně podle RAL a EUROTREND.

Teoretická vydatnost: 10 m2 / L.

Ředění: před aplikací není třeba ředit.

Způsob nanášení: štětcem, lakovacím válečkem, stříkáním.

Balení: 1 L, 5 L

Nátěr se snadno aplikuje, je nešpinivý, stálobarevný s dlouhodobou životností.

 

 

 

info.gif (1319 bytes)technický list

bezpečnostní list přípravku

  

 

 

u n i v e r z á l n í   n á t ě r

 

 

 

mistral univerzal

Je velmi odolná vodou ředitelná barva určená na niže uvedené podklady.  Vyniká dobrou přídržností k podkladu a vysokou odolností vůči chemickým vlivům.

Použití: pro nátěr dřeva,dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, omítek, cihel, betonu, papíru a kovových podkladů ošetřených příslušným základním nátěrem.

Teoretická vydatnost: 9 -10 m2 / L.

Ředění: před aplikací není třeba ředit.

Způsob nanášení: štětcem, lakovacím válečkem, stříkáním.

Balení: 0,5 L, 3 L, 5 L

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Výrobek nesmí přemrznout

 

 

 

info.gif (1319 bytes)technický list

bezpečnostní list přípravku