p a l e t a  b a r e v 

  
Před prohlížením a prací s paletou barev doporučujeme přepnout rozlišení minimálně na 1024 x 768

Paleta barev_větší náhlad

 
Popis připravených obrazových formátů na CD-ROM
Na tomto CD-ROMu je vzorník barev v několika různých datových formátech.Vzorník je doplněn o naměřená reminiscenční spektra a densitu (formát pro EXCEL - lepší práce s grafy).
Datový formát Barva

Velikost obrazu v pixelech

Velikost souboru v MB DPI EXPORT
 *.JPG RGB (24bitů)

638 x 966

0,204 MB

100

paleta_24.jpg
CMYK (32bitů)

638 x 966

0,280 MB

100 paleta_32.jpg
 *.BMP RGB (24bitů)

638 x 966

1,808 MB

100 paleta_24.bmp
 *.TIF RGB (24bitů)

638 x 966

1,808 MB

100 paleta_24.tif
CMYK (32bitů)

638 x 966

2,410 MB

100 paleta_32.tif
*.TGA RGB (24bitů)

638 x 966

1,806 MB

100 paleta_24.tga
Reminiscenční spektra

0,149 MB

  rem_spektra.xls
Densita

0,029 MB

  densita.xls