c e r t i f i k a c e  

Certifikát č.0050394123 - MISTRAL DEKOR, FASADE, PRIMER, UNIVERZAL  

Certifikát č.0050240123 - MISTRAL DEKOR, FASADE, PRIMER, UNIVERZAL
                                   - vyhodnocení výsledků
Certifikát č.90250051123 - MISTRAL STRUKTURA
Certifikát č.C / 602 / 98 - nátěrová hmot MIPA PLUS
Certifikát č.050068123 - MISTRAL METAL, PRIMETAL, LIGNUM, PRIMLIGNUM
Protokol o výsledku zkoušky prodyšnosti - MISTRAL DEKOR
Protokol o výsledku zkoušky prodyšnosti - MISTRAL FASADE
Protokol o výsledku zkoušky prodyšnosti - MISTRAL PRIMER
Stanovení propustnosti pro CO2 -MISTRAL PRIMER
Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 07/2000 - MISTRAL UNIVERZAL
Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 06/2000 - MISTRAL PRIMLIGNUM

Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 05/2000 - MISTRAL LIGNUM
Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 04/2000 - MISTRAL METAL
Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 03/2000 - MISTRAL PRIMETAL
Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 01/2000 - MISTRAL MIPA FASSADEN
Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 2/99 - STUCCO UNI
Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 1/99 - MISTRAL STRUKTURA
Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 3/97 - MISTRAL PRIMER

Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 2/97 - MISTRAL FASADE
Ujištění o vydání prohlášení o shodě č. 1/97 - MISTRAL DEKOR
Posouzení možnosti použití MIPA FASSADEN - Státní ústav památkové péče

Propůjčení ochranné známky pro výrobky MISTRAL DEKOR. FASADE, PRIMER

OCENĚNÍ - zlatá medaile - MISTRAL PRIMER
OCENĚNÍ - novinka FOR ARCH 97 - MISTRAL DEKOR